Wie zijn we ?

ervaren docenten met een tangohart vol passie
Sinds 1993 dansen we samen, en inmiddels kunnen we bogen op ruim 15 jaar leservaring. Elke vrijdagavond bieden we tangolessen voor alle niveaus in onze Tangoschool Amsterdam Club de Tango. Daarnaast geven we elke zaterdagmiddag een cursus voor gevorderde dansers in onze Tangoschool Hilversum Club de Tango, en regelmatig worden we gevraagd voor workshops en lessen in binnen- en buitenland.

organisatoren
Naast onze tangolessen hebben we in al die jaren veel non-profit projecten georganiseerd, of daarbij geholpen.
Zo hebben we een aantal malen de organisatie op ons genomen van het project "El Sueño del Pibe", dat straatkinderen in de sloppenwijken van Buenos Aires helpt. Ook hebben we verschillende salons in Amsterdam georganiseerd: De Engel, Dantzig, Metro Tango. Ook zijn we bij de organisatie betrokken geweest van Luna de Tango, met o.a. gratis wekelijkse salons in Royal Café De Kroon. Daarnaast hebben we vele jaren zitting gehad in het bestuur van enkele grote tangostichtingen, w.o. de Stichting Academia de Tango

onze lesfilosofie:
eenheid en harmonie, oog voor elkaar en respect voor andere dansers, juiste techniek, oor voor de muziek, improvisatie: dat zijn de ingrediënten die wij belangrijk vinden om gepassioneerd tango te dansen. Een creatief proces zonder einde!
In onze tangolessen willen we de leerlingen middelen geven waarmee ze zelf kunnen werken aan hun eigen interpretatie van deze fascinerende dans. Dat betekent: geen vaste figuren, maar vanaf het eerste begin de mogelijkheden van improvisatie leren ontdekken, veel aandacht voor houding en techniek, spelen met leiden en volgen.

onze lesmethode:
We hebben een heel eigen stijl van dansen én van lesgeven ontwikkeld, het resultaat van meer dan 20 jaar dans- en leservaring, en analyse van lesmethoden van beroemde maestro's in Buenos Aires.
Onze lessen bij Tangoschool Amsterdam Club de Tango rusten op twee pijlers: juiste techniek en improvisatie. Vanaf de allereerste les leer je hoe je met de behandelde technieken kunt improviseren. Maar bij ons is er ook vanaf de allereerste les aandacht voor houding en voor de manier waarop je beweegt. Dat maakt dat onze leerlingen soms in heel korte tijd een niveau bereiken waarop de dans niet alleen goed voelt, maar er ook erg goed uitziet !


uit de pers:
"In hun dans laten Hans en Yolande prachtige figuren vloeiend in elkaar overlopen. Traditionele technieken worden moeiteloos gecombineerd met moderne technieken als volcadas, sostenidas en enroscadas met behoud van een mooie omhelzing"

"Ik zie hen als vertegenwoordigers van de subtiliteit, die in ultimo is uitgevoerd door de onlangs overleden Carlos Gavito. Een emotie om te zien!"naar homepage Tangoschool Amsterdam Club de Tango